În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o rază de lumină,
înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Blaga

luni, 5 februarie 2007

winter butterfly / fluturele iernii

down of a seed
trembling on a dry stump –
winter butterfly

(Romanian)
puf de sămînţă
tremurînd pe-un ciot uscat -
fluture-n iarnă

Niciun comentariu: