În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o rază de lumină,
înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Blaga

miercuri, 31 ianuarie 2007

august night / noapte de august

august night -
sharing stilness
crickets and stars

(Romanian)
noapte augustă -
împărtăşind tăcerea
greieri şi stele

sâmbătă, 27 ianuarie 2007

prima încercare

Aş vrea să fac o traducere bună pentru versurile lui Blaga:

În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o dîră de lumină,
Înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

Rudimentar, încerc aşa:

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Cine îndrăzneşte ceva mai bun?