În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o rază de lumină,
înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Blaga

marți, 13 februarie 2007

fall / toamnă

eddy of leaves -
sharing last cigarette
with the firing squad

(Romanian)
vîrtej de frunze –
împărţind ultima ţigară
cu plutonul de execuţie

Niciun comentariu: