În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o rază de lumină,
înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Blaga

duminică, 11 februarie 2007

on the lap / în poală

nothing new under the trees
only breezes and trembling –
the letter on the lap

(Romanian)
nimic nou sub pomi
doar adieri şi tremur –
scrisoarea în poală

Niciun comentariu: