În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o rază de lumină,
înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Blaga

miercuri, 14 martie 2007

on the bench / pe bancă


lonely birches -
on the bare bench
a forget-me-not bunch

(Romanian)

mesteceni stingheri –
buchet de nu-mă-uita
pe banca goală

luni, 12 martie 2007

feast / sărbătoare

two flags and
a carpet laid out to dry –
festive wind

(Romanian)

două drapele
şi-un preş întins la uscat –
vînt sărbătoresc

sâmbătă, 10 martie 2007

other world

yesterday girls
pushing prams with babies –
but now skating

(Romanian)

fetele de ieri
împing cărucioarele -
acum pe role

miercuri, 28 februarie 2007

delight / delicii

dripping on the breast
sweet juice of melon –
the eyes savour

(Romanian)

curgînd pe piept
zeamă de pepene –
în ochi savorea

luni, 26 februarie 2007

on the desk / pe masă

sunglasses on the table -
a fly's making up
in their mirror

(Romanian)

ochelarii pe masă -
o muscă se fardează
în oglinda lor

sâmbătă, 24 februarie 2007

unforgettable / de neuitat

lonely birches -
on the bare bench
a forget-me-not bunch

(Romanian)

mesteceni stingheri –
buchet de nu-mă-uita
pe banca goală

vineri, 23 februarie 2007

resting moment / adăstînd

sky reflected deep
in the drop from the eyelash -
old man sitting in the sun

(Romanian)

cer adînc răsfrînt
în picurul din geană -
bătrîn la soare

joi, 22 februarie 2007

at ford / la vad

on the river side
the willow humming the wind -
no one at ford

(Romanian)

la malul apei
salcia-ngînă vîntul -
nimeni la vad

miercuri, 21 februarie 2007

rise / răsărit

bare field –
between bull’s bugles
the rising sun

(Romanian)

cîmpul gol –
între coarnele taurului
răsare soarele

duminică, 18 februarie 2007

balancing / în leagăn

children on the swing –
balancing shadows
in grandpa`s eyes

(Romanian)

copii în leagăn –
pe faţa bunicului
trec umbre-n balans

vineri, 16 februarie 2007

more serene / mai mult senin

flocks going away –
between rare leaves
more and more serene

(Romanian)

stoluri se tot duc –
printre frunzele rare
tot mai mult senin

miercuri, 14 februarie 2007

from the sling / din praştie


poplar’s bare branches –
thrown away from the sling
the moon

(Romanian)

crengi goale de plop –
scăpată din praştie,
departe, luna

marți, 13 februarie 2007

fall / toamnă

eddy of leaves -
sharing last cigarette
with the firing squad

(Romanian)
vîrtej de frunze –
împărţind ultima ţigară
cu plutonul de execuţie

luni, 12 februarie 2007

old bench / vechea bancă

white clouds without hurry –
on a ruined bench
weeding mushrooms

(Romanian)

nori albi fără zor –
pe banca povîrnită
prăsesc bureţii

duminică, 11 februarie 2007

on the lap / în poală

nothing new under the trees
only breezes and trembling –
the letter on the lap

(Romanian)
nimic nou sub pomi
doar adieri şi tremur –
scrisoarea în poală

sâmbătă, 10 februarie 2007

last oblation / ultima jertfă

convalescent sky -
smoke of dry leaves rising
last oblation

(Romanian)
cer convalescent -
iz de frunză uscată
ultima jertfă

joi, 8 februarie 2007

richness / bogăţie

naked ankles in the wave
dispersed in the sand -
tingling bracelets

(Romanian)
gleznele goale în
valul risipit pe nisip -
brăţări de-mbogăţit

luni, 5 februarie 2007

winter butterfly / fluturele iernii

down of a seed
trembling on a dry stump –
winter butterfly

(Romanian)
puf de sămînţă
tremurînd pe-un ciot uscat -
fluture-n iarnă

duminică, 4 februarie 2007

restlessness / nelinişte

scorching midday –
in the leaves’ rustling
only nonchalance

(Romanian)
miez de zi torid -
în zbaterea frunzei
doar nepăsare

sâmbătă, 3 februarie 2007

fragrance / mireasmă

summer heat -
the fragrance of falling drops
biteing the road dust

(Romanian)
arşiţa verii -
miros de picuri muşcînd
praful din drum


vineri, 2 februarie 2007

a twittering / un ciripit

a discourse on
the dynamic of the silence -
only a twittering

(Romanian)
discurs asupra
dinamicii tăcerii -
doar un ciripit

miercuri, 31 ianuarie 2007

august night / noapte de august

august night -
sharing stilness
crickets and stars

(Romanian)
noapte augustă -
împărtăşind tăcerea
greieri şi stele

sâmbătă, 27 ianuarie 2007

prima încercare

Aş vrea să fac o traducere bună pentru versurile lui Blaga:

În cumpănă cu tot ce-a fost, pe-o dîră de lumină,
Înaintăm prin foi, prin aur răvăşit, prin brumă fină.

Rudimentar, încerc aşa:

In balance with the past, on the track of light, we're advancing
Through leaves, through rummeged gold, through fine hoarfrost.

Cine îndrăzneşte ceva mai bun?